PHK1104 History of Philosophy I - Antiquity

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Timetable
Fri 27. 9. 15:00–16:40 A11, Fri 25. 10. 15:00–16:40 A11, Fri 22. 11. 15:00–16:40 A11
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Kurz pod tímto kódem je v PS 2019 určen pouze pro studenty, kteří jej měli zapsán už v PS 2018, avšak nepodařilo se jim jej úspěšně absolvovat.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The students will meet the most important characters and problems of ancient philosophy in this lecture from Thales to Aristotle. In summer the lecture will continue as History of philosophy II - Ancient and Middle Ages.
Learning outcomes
After the completion of the course, students should be able to:
- explain the basic problems;
- describe the thinking of the most important philosophers in the period from Thales to Aristotle.
Syllabus
 • 1. The origin of philosophy and its relationship to the myth.
 • 2. The Milesians.
 • 3. Pythagoras.
 • 4. Heraclitus.
 • 5. The Eleatics.
 • 6. Anaxagoras, Democritus.
 • 7. The Sophists and an anthropological inverse in philosophy.
 • 8. Socrates.
 • 9. Plato:
 • a) his life and works;
 • b) some philosophical questions.
 • 10. Aristotle:
 • a) his philosophical development and his relationship to Plato;
 • b) Aristotle's concept of the philosophical branches.
Literature
  required literature
 • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie I [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2014-11-06]. Elportál. Dostupné z: . ISSN 1802-128X
 • PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů (The reading-book of ancient and medieval philosophical texts). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-6902-2. Digitální knihovna FF MU info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • PLATÓN. Parmenidés. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 92 s. ISBN 80-86005-02-X. info
 • PLATÓN. Faidón. Translated by František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 107 s. ISBN 8072981587. info
 • Platón. Ústava. Přeložil F. Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005.
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 3. nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2009. 291 s. ISBN 8086027295. info
 • ARISTOTELÉS. Metafyzika. Translated by Antonín Kříž. 3. vyd., V nakl. Petr Rezek. Praha: Rezek, 2008. 482 s. ISBN 8086027279. info
  recommended literature
 • Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M. Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymenh 2004. 663 s. ISBN 80-7298-110-2.
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X.
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • MACHOVEC, Dušan. Aristotelovy názory o podstatě : příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty. Praha: Universita Karlova, 1963. info
Teaching methods
Lectures and on-line tests.
Assessment methods
Credits given for passing progress tests in the ELF (https://elf.phil.muni.cz/elf2/, the course Dějiny filozofie I (2019), password DF-I-2019). In the tests you are obliged to gain at least 100 of 133 possible points.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Je součastí postupové zkoušky s předměty Dějiny filosofie II - antika, středověk a Ontologie I
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: celkem 6 hod. konzultací.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/phil/web/index.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PHK1104