PHK1108 Dějiny české filozofie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
celkem 10 hod., z toho 4 hodin formou přednášky, 6 hodiny formou osobní konzultace na základě potřeb studenta. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 3. 11:00–12:40 A11, Pá 12. 4. 11:00–12:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student získá orientaci v dějinách českého filozofického myšlení a české kultury, bude schopen interpretovat filozofické texty z dějin českého myšlení, zařadit je do kontextu historických událostí a evropské a světové filozofie.
Osnova
 • Charakter českého filozofického myšlení, počátky školské filozofie v českých zemích, Tomáš Štítný, Husovi předchůdci, Jan Hus, Petr Chelčický, český humanismus, J. A. Komenský, česká filozofie pobělohorského období, české osvícenství, B. Bolzano, F. Palacký, spor o německou filozofii, český hegelianismus, český herbartismus, T. G. Masaryk, česká filozofie ve 20. století.
Literatura
  povinná literatura
 • ZOUHAR, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. 1. vyd. Brno: Academicus, 2008. 155 s. mimoedice. ISBN 978-80-87192-02-3. info
  doporučená literatura
 • KRÁL, Josef. Československá filosofie : nástin vývoje podle disciplin. V Praze: Melantrich, 1937. xii, 337 s. info
 • GABRIEL, Jiří a Lubomír NOVÝ. Česká filosofie ve 20. století I. In Česká filosofie ve 20. století I. Brno: Vydavatelství MU, 1995. ISBN 80-210-1222-6. info
 • GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami : náčrt. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001. 120 s. ISBN 8021027371. info
 • Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami : výbor textů. Edited by Jan Zouhar - Helena Pavlincová - Jiří Gabriel. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 335 s. ISBN 8021031247. info
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 199 s. mimo edice. ISBN 80-7182-190-X. info
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Česká filosofie v letech protektorátu : poznámky k tématu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 340 s. ISBN 9788021041523. info
 • Československá akademie věd (Praha). Ústav pro filozofii a socio. Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : do roku 1848. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1981. 677 s. info
 • Antologie z dějin československé filosofie. D. 1. Edited by Robert Kalivoda - Josef Zumr. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. info
 • Slovník českých filozofů. Edited by Jiří Gabriel - Josef Krob - Helena Pavlincová - Jan Zouhar. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1998. 697 s. ISBN 8021018402. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předpoklad k připuštění ke zkoušce: Dva referáty.
Písemná a ústní zkouška z dějin české filozofie od středověku do roku 1968.
Povinné tematické okruhy zkoušky:
Hus - Chelčický - Komenského přírodní filozofie - Bolzano - Palacký - český hegelianismus - český herbartismus - Masarykovo pojetí krize moderního člověka.
Česká filozofie ve 20. století - pozitivismus, idealismus, strukturalismus, fenomenologie, marxismus.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PHK1108