PHK1113 Epistemologie II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 11. 10. 10:00–11:40 A11, Pá 8. 11. 10:00–11:40 A11, Pá 6. 12. 10:00–11:40 A11
Předpoklady
PHK1204 Epistemologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurs Epistemologie II je věnován vybraným problémům teorie poznání, filosofie a teorie vědy a metodologie. * Historické formy noetických postojů * Otázka pravdy a kritérií pravdivosti * Problém poznatelnosti, její ontické nastavení * Jazyk a poznávací proces * Stavba a funkce vědecké teorie * Vědecké metody. Hlavní cíle kurzu jsou: načrtnout a analyzovat některé základní problémy; představit nejvlivnější koncepce a přístupy k jejich řešení; rozvíjet schopnost kritického myšlení.
Osnova
 • 01. Epistemologické postoje
 • 02. Ontologie a epistemologie
 • 03. Subjekt a Objekt
 • 04. Jazyk a poznání
 • 05. Teorie pravdy
 • 06. Empirismus a racionalismus
 • 07. Metody
 • 08. Vědecká teorie
 • 09. Vysvětlení a predikce
Literatura
  doporučená literatura
 • FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 339 s. ISBN 8020013040. info
 • KOLÁŘ, Petr. Pravda a fakt. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 312 s. ISBN 8070071680. info
 • KROB, Josef. Ontologické základy poznatelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: FF MU, 2000, roč. 47, B47, s. 107-112. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Ontologie a otázka poznatelnosti světa. Prométheus, Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000, roč. 5, č. 16, s. 12-15. ISSN 1211-8400. info
 • TONDL, Ladislav. Mezi epistemologií a sémiotikou :deset studií o vztazích poznání a porozumění významu. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1996. 223 s. ISBN 80-7007-076-5. info
 • TICHÝ, Pavel. O čem mluvíme? :vybrané stati k logice a sémantice. Edited by Jaroslav Peregrin. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1996. 161 s. ISBN 80-7007-087-0. info
 • Model a analogie ve vědě, umění a filozofii :(sborník příspěvků). Edited by Jiřina Stachová. Vyd. 1. Praha: Filosofia - nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1994. 317 s. ISBN 80-7007-059-5. info
 • TONDL, Ladislav. Věda, technika a společnost : Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. 1. vyd. Praha: Filosofia, 1994. 182 s. ISBN 80-7007-051-X. info
 • KROB, Josef. Antropický princip. SPFFBU, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1992, B 39, s. 29-34. info
 • KROB, Josef. Antropocentrismus v dějinách a současnosti kosmologie. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 41, č. 5, s. 858-868. ISSN 0015-1831. info
 • RUSSELL, Bertrand. Logika, věda, filozofie, společnost. Translated by Karel Berka. 1. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 272 s. ISBN 802050219X. info
 • Filosofie vědy. Praha: Svoboda, 1968. info
 • Teorie modelů a modelování. Edited by Karel Berka - Ladislav Tondl. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. 302 s. info
Výukové metody
domácí příprava, diskuse, přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Informace učitele
Studijní texty, autokorekční cvičení a další materiály k jednotlivým tematickým blokům najdete na: https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2010/PHK1113/ http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/student/epi/ Konzultace nad rámec výukových bloků dle individuální potřeby a domluvy s jednotlivými vyučujícími.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHK1113