PHK1204 Epistemologie I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
celkem 10 hod., z toho 6 hodin formou přednášky, 4 hodiny formou osobní konzultace na základě potřeb studenta. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
PHK1106 Dějiny filozofie - renesance
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je věnován základním pojmům, otázkám a odpovědím teorie poznání.
Osnova
 • 01. analýza znalosti
 • 02. percepce
 • 03. rozum
 • 04. indukce
 • 05. vědomí, paměť, svědectví
 • 06. architektura znalosti
 • 07. internalismus vs. externalismus
 • 08. skepticismus
Literatura
 • AUDI, Robert. Epistemology : a contemporary introduction to the theory of knowledge. 2nd ed. New York: Routledge, 2003. xvi, 352. ISBN 9780415281096. info
 • Contemporary debates in epistemology. Edited by Ernest Sosa - Matthias Steup. 1st pub. Malden: Blackwell, 2005. x, 348. ISBN 9781405107389. info
 • A companion to epistemology. Edited by Jonathan Dancy - Ernest Sosa. 1st pub. in paperback. Malden: Blackwell Publishing, 1993. xv, 541. ISBN 0631192581. info
 • DESCARTES, René. Meditace o první filosofii ; : Námitky a autorovy odpovědi. Edited by René Descartes, Translated by Petr Glombíček - Tomáš Marvan - Pav. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2003. 535 s. ISBN 807298084X. info
 • HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Vyd. v tomto překl. 1. Praha: Svoboda, 1996. 235 s. ISBN 8020505210. info
 • LOCKE, John. Esej o lidském rozumu. Translated by Anna Dokulilová. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 407 s. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář
Ukončení: zápočet bude udělen za úspěšné absolvování závěrečného písemného testu
Informace učitele
http://picha.webnode.com/filozofie/epistemologie/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.