PHUZKDD1 Didaktická dílna I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
18 hodin za semestr. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými tématy ZSV, především však se způsobem jejich adekvátního představení středoškolskému publiku.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni sestavit vhodný didaktický podklad pro výuku filozofických témat v rámci ZSV.
Osnova
  • 01) workshop A
    02) workshop B
Literatura
  • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1. info
  • LAW, Stephen. Filozofická gymnastika : 25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Translated by Petr Pálenský, Illustrated by Daniel Postgate. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 342 s. ISBN 9788072038824. info
Výukové metody
workshopy, seminární diskuse, e-learning
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je odevzdání kvalitní didaktické přípravy v rozsahu jedné středoškolské vyučovací hodiny k předem zvolenému výukovému tématu ZSV. Podrobnosti v interaktivní osnově: https://is.muni.cz/auth/el/phil/podzim2020/PHUZDD1_1/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.