PHUZKPD Projekt magisterské diplomové práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
18 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům ujasnit si, co všechno je vhodné promyslet předtím, než začnou psát diplomovou práci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou mít studenti jasnou představu o tématu a cílech své diplomové práce a budou znát formální a argumentační náležitosti diplomové práce.
Osnova
  • • výběr tématu/tematického okruhu v IS, anebo návrh vlastního tématu
  • • individuální konzultace s vedoucím práce – upřesnění tématu, formulace cílů a výzkumných hypotéz
  • • zadání názvu práce, pokynů k vypracování a literatury
  • • průběžné e-learningové testy
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. ISBN 8072901672. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
e-learning, individuální konzultace
Metody hodnocení
Student získá zápočet po splnění e-learningových úkolů a po přihlášení se k dohodnutému tématu v Rozpisu témat.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3817
Formulář pro projekt DP a formální požadavky na DP najdete v e-learningovém kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHUZKPD