PHUZKPP1 Pedagogická praxe I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
PHUZKDD2 Didaktická dílna II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Průběžná pedagogická praxe. Cílem praxe je seznámit se s prostředím školy a činnostmi, které souvisejí s profesí učitele.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
aplikovat poznatky z didaktiky při vlastních výukových pokusech
efektivně plánovat vlastní výukové pokusy.
Osnova
 • Příprava; náslechy; vlastní výuka (výuka v tandemu a individualizovaná výuka); zpětná vazba od učitele.
 • 30 h vlastní výuky a doučování
  20 h výuka v tandemu
  70 h příprava
  120 h další činnosti (náslechy, reflexe, asistence, exkurze)
Literatura
  doporučená literatura
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
Výukové metody
náslechy, vlastní výuka
Metody hodnocení
1. absolvování praxe, potvrzení a hodnocení vedoucím učitelem; 2. pedagogický deník
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PHUZKPP1