PHV227 Dějiny filozofie II: seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 L35
Předpoklady
SOUHLAS
1. Kurz předpokládá účastníky, kteří budou ochotni studovat zadané pramenné texty, a pak o nich diskutovat na hodině.
2. Kurz se bude konat pouze za podmínky, že se do něj přihlásí studenti I. ročníku.
Vítání jsou i studenti vyšších ročníků bakalářského studia, kteří budou ochotni svým následovníkům pomoci při snaze porozumět pramennému filosofickému textu.
3. A konečně je kurz otevřen i pro zájemce o antickou (středověkou) filosofii z řad magisterských studentů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Systematické a hlubší studium pramenných textů ke kurzu Dějiny filosofie II, diskuse nad problémy a metodologickými postupy.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- porozumět nejdůležitějším problémům z dějin pozdně antické a středověké filosofie;
- interpretovat vybrané pramenné texty z těchto období.
Osnova
 • Náplní semináře budou diskuse k textům z následujících témat podle postupu přednášek v kurzu Dějiny filosofie II:
 • 1. Helénistické filosofické školy
 • 2. Novoplatónismus.
 • 3. Křesťanská filosofie v antice.
 • 4. Přechod od antiky ke středověku.
 • 5. Úvod ke středověké filosofii.
 • 6. Důkazy existence Boha.
 • 7. Petr Abélard.
 • 8. Problematika univerzálií.
 • 9. Tomáš Akvinský.
 • Pramenné texty ke každému tématu jsou k dispozici v ELFu.
Literatura
  povinná literatura
 • DIOGENÉS LAERTIOS. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. info
 • O klidu. Translated by Petr Rezek. Vyd. 1. Praha: Rezek, 1997. 195 s. ISBN 80-86027-06-6. info
 • BOËTHIUS, Anitius Manlius Torquatu. Filosofie utěšitelka. Translated by Josef Hrůša. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 217 s. ISBN 80-7198-021-8. info
 • THOMAS, de Aquino. Theologické summy svatého Tomáše Akvinského. Č. 1 : Theologická summa (Variant.). Translated by P. Em. Soukup. Olomouc: Edice Krystal, 1937. 1041 s. info
 • AUGUSTIN. Vyznání. Translated by Mikuláš Levý. V Kalichu 5. vyd. Praha: Kalich, 2006. 565 s. ISBN 8070170271. info
 • ANSELM, Saint. Proslogion (Obsaž.) : Fides quaerens intellectum. info
 • ABÉLARD, Pierre. Ano a ne. Translated by Irena Zachová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 581 s. ISBN 9788070217917. info
 • SOUSEDÍK, Stanislav. Jsoucno a bytí :úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Vyd. 1. Praha: Křesťanská akademie, 1992. 107 s. ISBN 80-900615-8-3. info
 • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie II. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
  doporučená literatura
 • PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. 170 stran. ISBN 9788021069053. info
 • ANTONINUS, Marcus Aurelius. Hovory k sobě [Antoninus, 1969]. Praha: Svoboda, 1969. info
Výukové metody
Studium povinných textů k jednotlivým tématům a diskuse o prostudovaných textech na hodinách. On-line testy.
Metody hodnocení
1. Aktivní účast na hodinách.
Musíte získat 75 % možných bodů, přičemž za pasivní účast na hodině dostanete 1 b., za účast aktivní (tj. zapojení se do diskuse na základě četby zadaného textu) 2 b.

2. Před každou hodinou budete muset absolvovat autotest v ELFu, jinak za tuto hodinu nezískáte žádný bod. Celkově musíte získat alespoň 50 % bodů ze všech testů.

Alternativní povinnosti pro KOMBINOVANÉ STUDENTY:
Pokud nemáte možnost se pravidelně účastnit výuky (bylo by to ovšem zásadně lepší), můžete získat zápočet po splnění všech on-line úkolů pro prezenční studenty a navíc musíte ke každému textu formulovat 3 testové otázky. Bližší informace jsou uvedeny v ELFu.
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=901291
Povinná literatura je zpřístupněna ve stejnojmenném kurzu v ELFu (heslo pro vstup Epikúros 2020).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV227