PHV2301 Dějiny filozofie I: otázky a odpovědi

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 27. 9. 15:00–16:40 A11, Pá 25. 10. 15:00–16:40 A11, Pá 22. 11. 15:00–16:40 A11
Předpoklady
Souběžně zapsaný kurz PHBD1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout kombinovaným studentům možnost osobní diskuse nad tématy kurzu PHBD1 (Dějiny filozofie I).
Výstupy z učení
Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:
- identifikovat hlavní typy výkladu skutečnosti v období od Thaléta po Aristotela;
- vysvětlit návaznost myšlení v tomto období;
- vysvětlit základní filosofické problémy;
- charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Osnova
  • 1. Diskuse nad tématy 1-4 kurzu Dějiny filozofie I (Úvod - Hérakleitos)
  • 2. Diskuse nad tématy 5-8 kurzu Dějiny filozofie I (Eleaté - Sókratés)
  • 3. Diskuse nad tématy 9-10 kurzu Dějiny filozofie I (Platón a Aristotelés)
Literatura
    povinná literatura
  • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzity, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6314-3. url html info
  • PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. 170 stran. ISBN 9788021069053. info
Výukové metody
Diskuse, on-line materiály.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za účast na výuce.
Jednu neúčast lze nahradit písemným zpracováním otázek, které byste bývali rádi prodiskutovali na příslušné hodině, se stručným vysvětlením, v čem spatřujete nejasnost či problém.
Zpracování musí mít rozsah 500-1000 znaků (včetně mezer) a je třeba je zaslat na e-mail jospet@mail.muni.cz.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/phil/web/index.html
Na webové stránce předmětu najdete studijní materiál ke kurzu.
Na webu antické filosofie pak najdete odkazy na další publikované texty k dějinám antické a středověké filosofie i na pracovní texty k dalším výběrovým kurzům.


Můžete využít také elektronickou verzi Čítanky antických a středověkých filosofických textů, která vám umožní proniknout hlouběji do antického myšlení, ale také správně zodpovědět otázky z pramenných textů v testech.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV2301