PHV261 K. R. Popper

Faculty of Arts
Autumn 2020

The course is not taught in Autumn 2020

Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! PH01V002 Interpretive Seminar II && PH1214 Philosophy Proseminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 22 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Reading and interpretation of Popper´s The Poverty of Historicism. In the seminar, students will prepare presentations on other Popper´s works. At the end of the course, students will be able to understand Popper´s concept of society and basics of his approach to scientific method.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu nejenom chápat základní rysy Popperova díla, ale i některé pojmy, jako je "otevřená/uzavřená společnost", "nomotetická/idiografická věda", "základní obecné metody vědeckého bádání", "verifikace" apod., a to nejenom v Popperově smyslu, ale i v širších souvislostech.
Syllabus
 • K. R. Popper: Life and work
 • Reading of The Poverty of Historicism. The course of the interpretation will be influenced by the specificity of each seminar.
 • Relation between social and natural sciences.
 • Popper and social philosophy and philosophy of history.
Literature
  required literature
 • POPPER, Karl R. Bída historicismu. Translated by Jana Odehnalová. 2., rev. vyd. Praha: Oikoymenh, 2000. 134 s. ISBN 8072980076. info
  recommended literature
 • PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost : živý odkaz filosofie K.R. Poppera. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2007. 335 s. ISBN 9788070072530. info
 • POPPER, Karl R. Život je řešení problémů : o poznání, dějinách a politice. Translated by Jaroslav Kohout - Eva Stuchlíková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 287 s. ISBN 8020406867. info
 • POPPER, Karl R. and Konrad LORENZ. Budoucnost je otevřená : rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského Popperovského sympozia. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997. 127 s. ISBN 8070212039. info
 • Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. info
 • POPPER, Karl R. Věčné hledání : intelektuální autobiografie. Edited by Marek Tarnovský, Translated by Jana Odehnalová. v českém jazyce vydání p. Praha: Prostor, 1995. 231 stran. ISBN 8090113184. info
 • POPPER, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé. Translated by Jana Odehnalová. 1. vyd. Praha: ISE, 1994. 388 s. ISBN 80-85241-54-4. info
  not specified
 • PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost : živý odkaz filosofie K.R. Poppera. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2007. 335 s. ISBN 9788070072530. info
Teaching methods
After the introductory lecture on Popper, students will read and analyze his work The Poverty of Historicism. The interpretation of the text will be supplemented by presentations on selected Popper´s work and critical work on Popper.
Assessment methods
Written exam consisting of 6 questions aimed at testing the student´s insight into philosophy of K. R. Popper.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PHV261