PJA311 Bachelor’s Diploma Thesis Seminar

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Malgorzata Balcerzak (seminar tutor)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 16:00–17:40 B2.52
Prerequisites (in Czech)
PJA301 Lexicology and Semantics && PJA302 Language Practice and Conversation I
Student by měl být nejpozději do konce února přihlášen k tématu diplomové práce (alespoň k jeho pracovní verzi) v ISu. Téma do ISu zadává vedoucí práce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Obligatory seminars and individual consultations with the thesis supervisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
  • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Seminars on theoretical and methodological issues, consultations, reading of recommended literature (according to chosen theme), independent work.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/PJA311