PJN211 Polština v obchodní a podnikatelské sféře I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Tento kurz předpokládá znalost polštiny na úrovni A2/B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborný kurz zaměřený na obchodní a podnikatelskou sféru. Zabývá se základními pravidly mezilidské komunikace, problematikou jednotlivých řečových žánrů, technikou tvorby mluveného textu, základy rétoriky a společenského chování a odbornou terminologií. Kurz je veden komunikativní metodou, tj. jeho základem je konverzace a praktický jazykový výcvik.
Výstupy z učení
V semináři studenti:
- získají potřebnou slovní zásobu, osvojí si termíny, které tvoří jádro daného tématu,
- získají základní znalosti a dovednosti v oblasti pasivního i aktivního překladu obchodních text,
- získájí dovednosti formálního zpracování obchodních smluv a souvisejících obchodních dokumentů.
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "O biznesie po polsku".
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Pieniądze.
 • Pisanie CV.
 • List motywacyjny.
 • Reklama i marketing.
 • Rozmowa o pracę.
 • Własna firma.
 • Dokumentacja firmowa.
Literatura
  povinná literatura
 • KOWALSKA, Marzena. O biznesie po polsku. Kraków: Universitas, 2008. 220 s. ISBN 9788324205905. info
 • Kienzler, Iwona. Korespondencja handlowo-prawnicza w języku polskim. Gdynia: IVAX, 2002.
  neurčeno
 • Butcher, Anna - Dunin-Dudkowska, Anna: Polski język biznesu dla cudzoziemców. Lublin 1998.
 • Pisarek, Walery (red.): Polszczyzna 2000. Kraków 1999.
 • Zgółkowie, Halina i Tadeusz. Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich). Poznań 1993.
 • LOTKO, Edvard. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava: Profil, 1986. info
 • LEGEŻYŃSKA, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. ISBN 8301065451. info
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Písemný test (70%) a krátký pohovor. V průběhu semestru příprava 15 min. prezentaci. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Literatura dodatkowa / doporučená (nepovinná) literatura I. Kienzler, Korespondencja handlowa i biurowość: wzory pism, umów i dokumentów handlowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, IVAX, Warszawa 2009. H. Füchsel, Korespondencja w firmie, Poltext, Warszawa 2009. M. Wolańska, Jak pisać i redagować: poradnik redaktora: wzory tekstów użytkowych, PWN, Warszawa 2009.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.