PJN308 Polština v obchodní a podnikatelské sféře II

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 G31
Předpoklady
PJN211 Polština v obchodní sféře I
Tento kurz předpokládá znalost polštiny na úrovni B1/B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborný kurz zaměřený na obchodní a podnikatelskou sféru. Zabývá se základními pravidly mezilidské komunikace, problematikou jednotlivých řečových žánrů, technikou tvorby mluveného textu, základy rétoriky a společenského chování a odbornou terminologií. Kurz je veden komunikativní metodou, tj. jeho základem je konverzace a praktický jazykový výcvik.
Výstupy z učení
V semináři studenti:
- získají potřebnou slovní zásobu, osvojí si termíny, které tvoří jádro daného tématu,
- získají základní znalosti a dovednosti v oblasti pasivního i aktivního překladu obchodních text,
- získájí dovednosti formálního zpracování obchodních smluv a souvisejících obchodních dokumentů.
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "O biznesie po polsku".
 • Podstawowe informacje o polskiej gospodarce.
 • Prezentacja firmy.
 • Konto w banku.
 • Biznesplan.
 • Spotkanie biznesowe.
 • Dobry interes.
 • Giełda papierów wartościowych.
 • Dokumentacja firmowa.
Literatura
  povinná literatura
 • KOWALSKA, Marzena. O biznesie po polsku. Kraków: Universitas, 2008. 220 s. ISBN 9788324205905. info
 • Kienzler, Iwona. Korespondencja handlowo-prawnicza w języku polskim. Gdynia: IVAX, 2002.
  neurčeno
 • Pisarek, Walery (red.): Polszczyzna 2000. Kraków 1999.
 • Butcher, Anna - Dunin-Dudkowska, Anna: Polski język biznesu dla cudzoziemców. Lublin 1998.
 • Zgółkowie, Halina i Tadeusz. Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich). Poznań 1993.
 • LOTKO, Edvard. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava: Profil, 1986. info
 • LEGEŻYŃSKA, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. ISBN 8301065451. info
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Písemná (70 %) a ústní zkouška. V průběhu semestru příprava 15 min. prezentaci. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Literatura dodatkowa / doporučená (nepovinná) literatura I. Kienzler, Korespondencja handlowa i biurowość: wzory pism, umów i dokumentów handlowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, IVAX, Warszawa 2009. H. Füchsel, Korespondencja w firmie, Poltext, Warszawa 2009. M. Wolańska, Jak pisać i redagować: poradnik redaktora: wzory tekstów użytkowych, PWN, Warszawa 2009.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN308