PJ_40 Polské historické filmy

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Škvrňák (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Škvrňák
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 18:20–20:45 zrusena M12
Předpoklady
Schopnost porozumět mluvenému slovu v polštině
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Jiné omezení: Předpokládá se znalost polštiny (schopnost sledovat filmy v polském znění a porozumět polským textům).
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude seznámení se s žánrem polského historického filmu. Porovnání zobrazené skutečnosti s historickou realitou v jednotlivých snímcích bude základem pro další diskusi nad vztahem mezi historickými filmy a jejich diváctvem.
Co společnost očekává od kinematografie, jak naopak kinematografie ovlivňují společnost? Jak s historickými filmy pracuje vládnoucí režim a tvoří z historických témat svoji propagandu? Jaká témata byla populární v průběhu XX. století a proč? Je pravdivé tvrzení, že k historické tematice se režisér uchyluje v okamžiku, když se nedokáže vyjádřit k současným problémům?
Osnova
 • 17 . II. Historické filmy a romány:
  Stara baśń. Kiedy słońce bylo bogiem, J. Hoffmann, 2003

  3. III. Historické filmy a realita:
  Bołeslaw Śmiały, W. Lesiewicz, 1972

  17. III. Ženy v historických filmech:
  Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, J. Majewski, 1982(3)

  31. III. Historické filmy a propaganda:
  Lotna, A. Wajda, 1959

  14. IV. Jedinec v historických filmech:
  Przesłuchanie, R. Bugajski, 1989

  28. IV. Historické filmy jako aktuální téma:
  Popiełuszko. Wolność jest w nas, R. Wieczyński, 2009
Literatura
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání 1. Praha: Argo, 2006. 367 stran. ISBN 8072037064. info
 • Pop history : o historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Edited by Milena Bartlová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 164 s. ISBN 8071063452. info
 • ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje : znak, reprezentace, iluze, obraz. Translated by Vladimír Mikeš - Veronika Valentová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002. 443 s. ISBN 8020409599. info
Výukové metody
Promítání filmů, krátké seznámení s filmem formou přednášky a diskuse nad teoretickou otázkou spojenou s filmem
Metody hodnocení
pravidelná docházka (1 absence), v případě 2 absencí krátká esej na některé z témat
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2015/PJ_40