PJ_SLAV02 Central Europe: Area, Borderlands, Identity

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Blazej Milosz Szymankiewicz (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 12:00–13:40 B2.42
Prerequisites (in Czech)
! PJB412 Central Europe && TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is to present the Central-European specific features as a stage leading towards European integration.
Learning outcomes
At the end of the course, the student will have the idea of the unsubstitutable role of Central Europe as a source of the complex knowledge of European area,
will be able to interpret important turning points in the history of Central Europe,
will know its significant cultural phenomena and personalities
and have the idea of the role of Central Europe in the EU.
Syllabus
 • Introduction to the Central-European area: information about the basic features of the subject, understanding the complexity of Central-European area
 • History of Central-European area, the role of the Danube monarchy, ideologization of Central Europe
 • The role of Central Europe in the process of European integration.
Literature
 • V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém. Edited by Jiří Trávníček, Translated by František Benhart. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 343 s. ISBN 9788072943234. info
 • Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Pospíšil, Ivo - Šaur, Josef (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 308 pp. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • POSPÍŠIL, Ivo and Josef ŠAUR. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (Několik vybraných okruhů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 113 pp. ISBN 978-80-210-5607-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN and Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století (The Slavs and Europe at the Beginning of the 21st Century). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 pp. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. ISBN 8021041749. info
 • Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Perekrestki kul’tury: Srednjaja Jevropa. Masarykova univerzita, Brno 2002, editor: Ivo Pospíšil
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
 • MIŁOSZ, Czesław. Rodná Evropa. Translated by Helena Stachová. V Olomouci: Votobia, 1997. 277 s. ISBN 80-7198-279-2. info
 • BUSEK, Erhard and Emil BRIX. Projekt Mitteleuropa. Wien: Ueberreuter, 1986. ISBN 3800032279. info
 • DAVIES, Norman and Roger MOORHOUSE. Mikrokosmos : portrét jednoho středoevropského města. Translated by Petruška Šustrová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2006. 607 s. ISBN 8073417995. info
 • BĚLOHRADSKÝ, Václav. Přirozený svět jako politický problém : (Eseje o člověku pozdní doby). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991. 230 s. ISBN 80-202-0279-X. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Nová Evropa : stanovisko slovanské [Masaryk, 1920]. V Praze: Nákladem Gustava Dubského, 1920. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko : historia Polski. Translated by Elżbieta Tabakowska. Wyd. 7., poszerzone. Kraków: Znak, 2010. 1230 s. ISBN 9788324014231. info
 • Central Europe: core or periphery? Edited by Christopher Lord. Copenhagen: Handelshøjskolens forlag, 2000. 255 s. ISBN 8716134478. info
 • MĚŠŤAN, Antonín. Česká literatura mezi Němci a Slovany. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 319 s. ISBN 8020007512. info
 • A history of East Central Europe. Seattle: University of Washington Press, 1995. info
 • JOHNSON, Lonnie R. Central Europe : enemies, neighbors, friends. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2011. xiii, 382. ISBN 9780195386646. info
 • EVANS, Robert John Weston. Austria, Hungary, and the Habsburgs : essays on Central Europe, c.1683-1867. New York: Oxford University Press, 2006. xvii, 337. ISBN 9780199541621. info
Teaching methods
Lectures, home reading and writting essays.
Assessment methods
Written exam (pass/fail line: 60 %), all essays should be handed in before the deadline.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PJ_SLAV02