PJs213 Praktický překlad (technické a obchodní texty) I

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Mgr. Markéta Páralová Tardy, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 17:30–19:05 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Přednost mají posluchači oboru: Polština - firemní praxe bc prez jednooborové!
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zvládnutí základních dovedností pro překlad odborných technických textů. Teoretická část kurzu je zaměřena na všestrannou charakteristiku textů odborného stylu i specifika jejich překladu. Zvláštní pozornost je věnována otázkám terminologickým, zejména hlavním znakům polské terminologické soustavy. Důležitou součástí kurzu je práce s konkrétními texty a lexikografickými díly. Podmíkou ukončení kurzu je provedení překladu vybraného okruhu technických textů.
Literatura
  • Žváček, Dušan. Kapitoly z teorie překladu. Olomouc 1993.
  • Lipiński, Krzysztof. Vademecum tłumacza. Kraków 2000.
  • Voellnagel, Andzej. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa 1980.
  • PIEŃKOS, Jerzy. Podstawy przekładoznawstwa : od teorii do praktyki. Wyd. 1. Kraków: Zakamycze, 2003. 493 s. ISBN 8373331700. info
  • LOTKO, Edvard. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava: Profil, 1986. info
  • LEBIEDZIŃSKI, Henryk. Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. ISBN 8301028602. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.