EN

FF:PJV008 Praktyczny kurs fonetyki II - Informace o předmětu

PJV008 Praktyczny kurs fonetyki II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:30–14:05 U26
Předpoklady
poziom językowy A2 i wyższe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na praktický nácvik správné výslovnosti na základě zvládnutí základních teoretických problémů polské fonetiky a fonologie.
Kurs poświęcony jest ćwiczeniu prawidłowej wymowy na podstawie przyswojonych podstawowych teoretycznych zagadnień dotyczących polskiej fonetyki i fonologii.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit obecné problémy fonetiky. Student se seznámí s vědeckou fonetickou terminologií. Student bude rovněž schopen vysvětlit proces vzniku řeči, charakterizovat hlásky podle jejich vlastností a aplikovat fonetickou transkripci.
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Fonetyka" Ewy Kołaczek (2017) oraz "Szura, szumi, szeleści" Anny Majewskiej-Tworek (2010)
 • Transkrypcja fonetyczna. Różnicowanie głosek. Akcent wyrazowy. Akcent zdaniowy i intonacja. Łamańce językowe. Wymowa liczebników. Wymowa długich wyrazów. Popularne błędy w wymowie. Wymowa gwarowa i ogólnopolska.
Literatura
  povinná literatura
 • OSTASZEWSKA, Danuta a Jolanta TAMBOR. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 142 s. ISBN 8301129921. info
 • BALOWSKI, Mieczysław. Fonetika a fonologie současné polštiny. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-793-1. info
  doporučená literatura
 • Dictionnaire de pronunciation polonaise (Souběž.) : Słownik wymowy polskiej PWN. info
 • Fonetyka/fonologia. Edited by Irena Sawicka. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007. 639 s. ISBN 9788386881499. info
  neurčeno
 • BENNI, Tytus. Fonetyka opisowa języka polskiego : z obrazami głosek polskich podług M. Abińskiego. Wyd. 2. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1964. info
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Prezentacja
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Podręczniki:
Ewa Kolaczek, "Testuj Swoj Polski - Fonetyka" / "Test Your Polish - Phonetics", PROLOG, Kraków 2017. Anna Majewska Tworek, "Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców", ATUT, Wrocław 2010.
Literatura:
M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001. M. Wiśniewski, Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999 Gramatyka współczesnego języka polskiego, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego i H. Wróbla, t. Fonetyka i fonologia, Warszawa 1995 B. Klebanowska, Fonologiczna interpretacja zjawisk fonetycznych współczesnego języka polskiego, Warszawa 1995 R. Laskowski, hasła z zakresu fonetyki i fonologii [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, wyd. III poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999 Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1970 Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2011.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/PJV008