PLDS03 Malé latinum

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověřit znalosti zákaldní latinské gramatiky. Předmět je určen pro doktorské studenty slavistiky.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen:
orientovat se v latinském gramatickém systému;
pracovat se slovníkem a gramatickými tabulkami;
určit, přeložit a vytvořit slovesné a jmenné tvary.
Osnova
 • Slovesa 1. - 4. konjugace (vč. sloves typu capio), sloveso esse a jeho složeniny.
 • Tvary prézentního systému (indikativ prézentu, imperfekta, futura I, konjunktiv prézentu, imperfekta, imperativ, infinitivy prézentu).
 • Tvary perfektního systému (indikativ perfekta, plusquamperfekta, futura II, konjunktiv perfekta, plusquamperfekta, infinitivy perfekta a futura).
 • Supinum.
 • Participium prézentu, perfekta, futura, jejich tvoření, skloňování, význam a použití.
 • Deponentní slovesa.
 • Substantiva 1.- 5. deklinace.
 • Adjektiva 1., 2. a 3. deklinace.
 • Tvoření adverbií od adjektiv.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí (pravidelné, nepravidelné, opisné), vyjádření srovnání.
 • Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací (hic, is, ille, ipse, idem), tázací a vztažná, záporná (nemo, nihil).
 • Základní předložky.
 • Vazba dvojího akuzativu a nominativu.
 • Akuzativ s infinitivem.
 • Vztažné věty.
 • Funkce konjunktivů ve větě hlavní (zejména vyjádření přání).
 • Vazba místních jmen (směr kam – akuzativ, směr odkud – ablativ, poloha kde – genitiv nebo ablativ).
 • Číslovky základní a řadové 1-100, 1000 a princip tvoření tvarů pro další tisícovky).
Literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ŽAŽA, Stanislav. Latina pro studenty východoslovanských jazyků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 156 stran. ISBN 8021023457. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
Výukové metody
Předmět se nevyučuje, jedná se o zkoušku.
Metody hodnocení
Písemný test. Student má k dispozici slovník a gramatické tabulky, učebnici a další materiály dle svího uvážení. Není povoleno používání žádncýh technologických přístrajovů, online nástrojů apof.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PLDS03