PLIN001 Bachelor’s Thesis

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (lecturer)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (lecturer)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (lecturer)
RNDr. Adam Rambousek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study. Unless the supervisor for serious reasons decides otherwise, the norm is 70,000 characters.
Syllabus
  • 1. Collecting data (depending on the topic of the thesis). 2. Getting acquainted with the sources. 3. Using computer tools. 4. Analysing the problem and forming adequate conclusions.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Assessment methods
The thesis is evaluated by the supervisor and the reviewer and is defended in front of the examination board.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/PLIN001