PLIN002 A Thesis Seminar

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (lecturer)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (lecturer)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (lecturer)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence.
Syllabus
  • 1. Collecting data (depending on the topic of the thesis). 2. Getting acquainted with the sources. 3. Analysis of the material and completing the individual chapters.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
This timetable for the consultations is arranged on an individual basis. Students attend the seminar organized by their supervisor.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/PLIN002