PLIN053 Projekty z programování mobilních aplikací

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Richard Holaj (cvičící), doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalosti technologií pro vývoj mobilních aplikací v rozsahu předmětu PLIN045.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty českého jazyka a počítačové lingvistiky, kteří si chtějí vyzkoušet aplikaci získaných teoretických poznatků v praxi. Studenti se mohou pracovat na rozšíření některého z již započatých projektů nebo se s vedoucím dohodnout na realizaci vlastního projektu (mobilní aplikace). Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím (vedoucími, konzultanty). Během semestru se uskuteční úvodní schůzka se zadáním práce, průběžné konzultace, odevzdání výsledků a závěrečné zhodnocení. Pro setkání jednotlivých týmů je možné využít učebnu G13 (viz rezervaci v rozvrhu). Spolupráce mezi členy týmu bude probíhat také formou online komunikace s využitím vhodných nástrojů, např. přes skupiny na Facebooku, sdílení dokumentů v Google Drive apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - aplikovat teoretické poznatky z oblasti vývoje multiplatformních (zejména mobilních) aplikací k návrhu a vytvoření vlastní mobilní aplikace - zvládat činnosti spojené s týmovou prací (rozdělení úkolů, komunikaci s vedoucím a členy týmu, plnění úkolů a dodržování termínů apod.)/zvládnout díl odpovědnosti za samostatný úkol - využívat online nástroje pro týmovou práci - využít získané znalosti a dovednosti v dalším studiu i v praxi.
Osnova
  • 1. úvodní schůzka - zadání úkolů, rozdělení práce

  • 2. průběžné konzultace s vedoucím tématu i mezi studenty navzájem (konzultace mohou probíhat na osobních schůzkách či online)

  • 3. závěrečná schůzka, odevzdání výsledků a jejich zhodnocení

Literatura
  • Během výuky budou ke studiu zadávány převážně webové zdroje.
Výukové metody
samostatná/týmová práce - online komunikace a sdílení práce
Metody hodnocení
Práce na úkolu během semestru, komunikace s vedoucím tématu a s ostatními členy týmu. Aktivní zapojení do průběžných konzultací. Úspěšné splnění zadaného úkolu, prezentace a obhájení výsledků na závěrečné schůzce (samostatně či v týmu).
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.