PLIN055 Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Na podzim 2023 je předmět vypsán pouze pro studenty programu DigiLing.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty počítačové lingvistiky, kteří si chtějí vyzkoušet aplikaci získaných teoretických poznatků v praxi. V projektech, které budou aktuálně vypisovány v příslušném semestru, se mohou podílet na různých výzkumných a praktických úkolech spojených s počítačovou lingvistikou, počítačovým zpracováním přirozeného jazyka, korpusovou lingvistikou či plynoucích z aktuálních potřeb oboru. Pracovat budou v malých týmech či samostatně. Témata (s kódem PLIN055) jsou vypsána v IS - Rozpisy témat - Projekty - Projekty pro český jazyk a počítačovou lingvistiku. Studenti se budou přihlašovat ke zvoleným tématům, po případném naplnění kapacity se obrátí s žádostí na vedoucího projektu. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím (vedoucími, konzultanty). Během semestru se uskuteční úvodní schůzka se zadáním práce, průběžné konzultace, odevzdání výsledků a závěrečné zhodnocení. Pro setkání jednotlivých týmů je možné využít učebnu G13 (viz rezervaci v rozvrhu). Spolupráce mezi členy týmu bude probíhat také formou online komunikace s využitím vhodných nástrojů, např. přes skupiny na Facebooku, sdílení dokumentů v Google Drive apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- aplikovat teoretické poznatky z počítačové a korpusové lingvistiky při zpracování praktických úkolů,
- zvládat činnosti spojené s týmovou prací (rozdělení úkolů, komunikaci s vedoucím a členy týmu, plnění úkolů a dodržování termínů apod.)/zvládnout díl odpovědnosti za samostatný úkol,
- využívat online nástroje pro týmovou práci,
- využít získané znalosti a dovednosti v dalším studiu i v praxi.
Osnova
  • 1. Uvodní schůzka - zadání úkolů, rozdělení práce.
  • 2. Průběžné konzultace s vedoucím tématu i mezi studenty navzájem (konzultace mohou probíhat na osobních schůzkách či online).
  • 3. Závěrečná schůzka, odevzdání výsledků a jejich zhodnocení.
Literatura
  • Literatura bude zadána dle témat jednotlivých projektů.
Výukové metody
Samostatná/týmová práce, online komunikace a sdílení práce.
Metody hodnocení
Práce na úkolu během semestru, komunikace s vedoucím tématu a s ostatními členy týmu. Aktivní zapojení do průběžných konzultací. Úspěšné splnění zadaného úkolu, prezentace a obhájení výsledků na závěrečné schůzce (samostatně či v týmu). Pro podzim 2022 je třeba zajistit migraci webových stránek do systému Umbraco, projít, co je na webu neaktuální a spravit to. Dále hledáme studenta na správu účtů na sociálních sítích, jejich rozšíření a aktalizace. A snad bude i nějaký projekt spojený s korpusovými daty.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PLIN055