PLIN070 Organizace odborných setkání

Filozofická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/1/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Audy Masopustová (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Medková (pomocník)
Garance
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Markéta Audy Masopustová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
PŘEDMĚT BUDE VYUČOVÁN, AŽ TO EPIDEMICKÁ SITUACE DOVOLÍ. Kurz je určen především pro studenty Počítačové lingvistiky, je však otevřen i dalším zájemcům, kteří jsou dostatečně poučeni v odpovídajících tématech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je ve skupinách zorganizovat v průběhu semestru tři setkání odborníků a odborné i laické veřejnosti. Kurz obsáhne celou šíři aktivit, které jsou potřeba pro uspořádání takového setkání (výběr tématu, oslovení řečníků, organizace samotné události, získání zpětné vazby, (sebe)reflexe a nápady na zlepšení).
Výstupy z učení
Student bude po skončení kurzu schopen:
- komunikovat s odborníky na profesionální úrovni;
- být kompetentnější pro práci ve skupině;
- naplánovat odborné setkání se všemi potřebnými náležitostmi;
- zorganizovat odbornou událost na místě;
- poskytnout zpětnou vazbu.
Osnova
 • úvodní setkání (rozdělení do skupin, podrobné informace o organizaci kurzu a jednotlivých setkání, sestavení orientačního plánu událostí)
 • konzultace příprav jednotlivých událostí
 • realizace jednotlivých událostí
 • závěrečné setkání (zpětná vazba, diskuze)
Literatura
  doporučená literatura
 • PEREGRIN, Jaroslav. Co je nového v logice. 1. vydání. Praha: Nová beseda, z.s., 2018. 97 stran. ISBN 9788090675155. info
 • FALTÝNEK, Dan. Co je nového v lingvistice. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2017. 93 stran. ISBN 9788090675148. info
 • BARTÁK, Roman. Co je nového v umělé inteligenci. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2017. 93 stran. ISBN 9788090675124. info
 • An introduction to applied linguistics. Edited by Norbert Schmitt. 2nd ed. London: Hodder Education, 2010. ix, 342. ISBN 9780340984475. info
 • FERRAZZI, Keith a Tahl RAZ. Nikdy nejez sám : umění networkingu - jak budovat a rozvíjet pracovní vztahy. Translated by Petr Miklica. Vydání první. Brno: Jan Melvil Publishing, 2010. 296 stran. ISBN 9788087270066. URL info
  neurčeno
 • The Oxford handbook of computational linguistics. Edited by Ruslan Mitkov. Oxford: Oxford University Press, 2003. xx, 784. ISBN 0198238827. info
Výukové metody
Úvodní setkání, následná samostatná práce ve skupinách s pravidelnými konzultacemi s vyučujícími, organizace setkání, závěrečné setkání s diskuzí.
Metody hodnocení
Ve skupině kompletně zorganizovat jedno setkání v průběhu semestru a ostatních se zúčastnit, poskytnout zpětnou vazbu na setkání ostatních skupin, účast na úvodním a závěrečném setkání.
Informace učitele
Předmět bude vypisován pouze v případě prezenční výuky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PLIN070