PO1A011 Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Batličková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.32
Předpoklady
Žádné prerekvizity pro absolvování předmětu, pouze zájem o dějiny Portugalska.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cyklus přednášek poskytuje ucelený přehled historického a kulturního vývoje Portugalska. Přehled je členěn podle následujících časových úseků: prehistorické období, římské období, utváření portugalského státu na pozadí mocenského zápasu na Pyrenejském poloostrově, období konsolidace port. státu, zámořské objevy v 15. a 16. století, zánik samostatného státu a vláda španělských králů, pád monarchie a nastolení republiky, nástup salazarovského režimu, politický a kulturní vývoj ve 20. století.
Výstupy z učení
Studující bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní mezníky portugalských dějin od pravěku po 20. století - pochopit základní charakteristiky jednotlivých období vývoje včetně dějin kultury v nejširším slova smyslu - rozumět relevantním pojmům a identifikovat vybrané historické osobnosti - popsat vývoj vztahu Portugalska a jeho zámořských držav od období zámořských objevů po dekolonizaci ve 20. století.
Osnova
 • Osnova a okruhy k závěrečné zkoušce: 1. Období pravěké a starověké (původní osídlení, kolonizace, romanizace, památky) 2. Raný feudalismus (Germáni, Musulmanská invaze, kultura, památky) 3. Vznik portugalského království (Afonso Henriques a reconquista, port. šlechta ve středověku, románská architektura) 4. Konsolidace portugalského státu (Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III, Dinis, Afonso IV, Pedro, Fernando I, gotická architektura a kultura) 5. Nástup aviské dynastie (politické události, kultura) 6. Zámořská expanze (předpoklady, realizace, hlavní destinace, port. mořeplavci) 7. Portugalsko v období zámořských objevů a renesance (Duarte I, Afonso V, Jan II, Manuel I, Jan III, architektura, kultura, židovská otázka) 8. Ztráta nezávislosti a vláda španělských králů 9. Obnova nezávislého státu (Jan IV, Afonso VI, Pedro II, kultura, rozvoj manufakturní výroby) 10. Absolutistický stát (Jan V, Josef I, Marie I, kultura, architektura) 11. Napoleonské invaze 12. Liberální revoluce 1820, občanská válka (příčiny, důsledky, ústavy, kultura) 13. Setembrismus, Období obrody (Marie II, Pedro V, Luís I, Carlos I, Ultimatum 1890, kultura) 14. První republika (vznik, nejdůležitější postavy, charakteristika, kultura) 15. Nový stát (politika, kultura) 16. Karafiátová revoluce a porevoluční vývoj (politika, kultura)
Literatura
  doporučená literatura
 • Klíma, Jan. Dějiny Portugalska, NLN, 2007
 • Binková, Simona: Portugalsko, ed. Stručná historie států, Libri, Praha, 2004
 • Klíma, Jan. Dějiny Portugalska, Lidové noviny, 1996
  neurčeno
 • HALA, Arnold. Úvod do dějin a kultury Portugalska [3-2988]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
 • Oliveira Marques, A. H. de, Breve Historia de Portugal, Lisboa, 1996
 • Ferro Tavares, Maria José, Sociedade e Cultura Portuguesas 1 e 2, Universidade Aberta, Lisboa
Výukové metody
Lectures and commentary of selected historical sources, dicussions
Metody hodnocení
Písemná zkouška: test s otevřenými odpověďmi.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2709
e- learningová verze kurzu může studujícím výrazně usnadnit přípravu na zkoušku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PO1A011