POIIA109 Jazykový seminář VII

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 K12
Předpoklady
POIIA107 Jazykový seminář VI
Absolvovaný Jazykový seminář VI Conclusao de Jaz.sem.VI
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem semináře je prohloubení již získaných znalostí o jazyku a lexiku, jak v psané tak v mluvené podobě. Aprofundamento da capacidade de analise sob o ponto de vista linguístico e semantico de textos complexos.
Osnova
  • V semináři jsou prohlubovány základní znalosti získané v průběhu Jazykového semináře I až VI. Probírané lekce z učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou. Důraz je kladen na písemný projev. Je očekávána aktivní účast studenta a průběžná domácí příprava.
Literatura
    doporučená literatura
  • Antóni Avelar, Helena Dias, Malaca Casteleiro: Lusofonia . Lidel Lisboa 1995, ISBN 972-9018-53-7
  • Ana Tavares, Renato Borges de Sousa, A Actualidade em Português, Lidel, Lisboa 202 ISBN 972-757-122-0
Výukové metody
Seminář.
Probírané lekce učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou.
Na každé probírané téma je zadáno vypracování eseje.
Metody hodnocení
Seminář, povinná účast. Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Seminário, presença obrigatória. Exame final escrito.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/POIIA109