POIIA115 Klauzurní práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (cvičící)
PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Vlastimil Váně (cvičící)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Klauzurní práce se píše na závěr studia a její absolvování je předpokladem ke státní závěrečné zkoušce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klauzurní práce se píše na závěr studia a její absolvování je předpokladem ke státní závěrečné zkoušce. Témata klauzurní práce jsou vypisována z oblasti literatury a jazykovědy (v portugalštině).
Osnova
  • Témata klauzurní práce jsou vypisována z oblasti literatury a jazykovědy (v portugalštině).
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Napsání klauzurní práce z oblasti literatury nebo jazykovědy (v portugalštině)
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě uznané písemné klauzurní práce.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Podmínka k připuštění ke státní zkoušce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/POIIA115