POIIA117 Portugalská/brazilská literatura II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 L34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšířit a prohloubit látku probíranou v Portugalské literatuře I - III v prvním cyklu studia (v propojení historicko-literárního kontextu a literární teorie). Důraz je kladen na četbu, analýzu a interpretaci vybraných lit. textů V rámci analýzy konkrétních textů by měl být student schopen aplikovat dříve definované pojmy a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry.
Osnova
  • Temas: 1. Poesia portuguesa do século XX 2. Narrativa fantástica 3. Analise do homem na literatura 4. Mulher na literatura portuguesa 5. Império, (des)colonizacao e pós-colonialismo 6. Regionalismo 7. Panorama do teatro portugues 8. Experimentalismo 9. Política, sociedade e identidade na ficcao 10. Relacao ficcao/historia Rozbory: 1. Poemas selecionados 2. Teixeira-Gomes: Sede de sangue, Almeida Faria: Os Passeios do Sonhador Solitario 3. Branquinho da Fonseca: O Barão, José Régio: O Vestido Cor de Fogo 4. Fialho de Almeida: O Cancro, Teixeira-Gomes: Cordélia, ?, Vénus Momentânea, A. Patrício: Suze 5. Manuel Alegre: Joranada de África 6. Miguel Torga: Alma Grande, Mariana, Milagre 7. Luís de Sttau Monteiro: Felizmente há luar! 8. Jorge de Sena: O Físico Prodigioso 9. José Cardoso Pires: Balada da Praia dos Caes 10. José Saramago: História do Cerco de Lisboa
Literatura
  • História da Literatura Portuguesa (Orig.) : Dějiny portugalské literatury. info
  • VIÇOSO, Vítor, A máscara e o~sonho. Lisboa: Ed. Cosmos, 1999
  • Piquer, David Vinas, Historia de la crítica literaria, Barcelona, Ariel, 2002
  • MITOSEKOVÁ, Zofia. Teorie literatury. Historický přehled. Brno: Host, 2010
  • Barata, José Oliveira: Historia do teatro portugues, Lisboa: Universidade Aberta, 1991
Výukové metody
Přednáška: prohloubení literárně-historického a teoretického kontextu Seminář: analýza lit. děl s využitím předem definovaných pojmů
Metody hodnocení
Zápočet: student získává za aktivní účast, ústní referát a závěrečný test.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/POIIA117