POIIA204a Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marie Havlíková (cvičící)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Průběh - formou skupinových a individuálních konzultací. 1. Výběr tématu, primární a sekundární bibliografie; 2. Structurace traktovaného problemu, volba metodologie; 3.Zásady zpracování a redakce textu.
Literatura
  • ČMEJRKOVA, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. ISBN 80-85927-69-1
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come se fa una tesi di laurea (Orig.) Přel. Ivan Seidl. Olomouc, Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • http://www.phil.muni.cz/rom/index.php?pg=vyuka Text
  • Návrhy témat jsou uvedeny v informačním systému. Informace pro zpracování práce viz
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na tvorbě vlastního textu. Formou pravidelné prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti a aplikovat je při tvorbě vlastního textu a při analýze studované problematiky.
Metody hodnocení
Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/POIIA204a