POIIB961 Literární překlad III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marie Havlíková (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 G25
Předpoklady
Velmi pokročilá znalost portugalštiny a výborná orientace v portugalsky psané literatuře. Určeno pro magisterský stupeň studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je přeložit vybraný literární text a na jeho základě diskutovat v semináři o hlavních problémech, s nimiž se studenti setkali během práce na překladu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen překládat různé druhy textů a analyzovat literární texty.
Osnova
  • 1. Překlad vybraného literárního díla. 2. Diskuse. 3. Opravy.
Literatura
    doporučená literatura
  • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
Výukové metody
Seminář: překlad a diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet: student získává za aktivní účast v semináři (80%) a za odevzdání samostatně provedeného překladu. Zkouška: student získává známku za samostatně vypracovaný překlad neznámého literárního textu přiměřené obtížnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/POIIB961