POIIB962 Literární překlad II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Batličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 G23
Předpoklady
velmi pokročilá znalost portugalského jazyka a dobrá orientace v dílech portugalsky psaných literatur
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je přeložit vybraný literární text a na jeho základě diskutovat v semináři o hlavních problémech, s nimiž se se studenti setkají během práce na překladu.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student schopen překládat různé druhy textů včetně méně obtížných literárních.
Osnova
  • 1. Příprava překladu textu z vybraného díla portugalsky psané literatury. 2. Samostatný překlad 3. Diskuse, oprava.
Literatura
    doporučená literatura
  • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
Výukové metody
Seminář: překlad a diskuse.
Metody hodnocení
Zkouška:student získává hodnocení za aktivní účast na seminářích (nejméně 80 %)a na základě písemné zkoušky (samostatné vypracování překladu neznámého textu přiměřené obtížnosti).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/POIIB962