PRNJ002 Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G23
Předpoklady
Stilistik I Stilistik II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je rozšíření a prohloubení znalostí stylistické analýzy literárních textů z kontrastivního pohledu německo-českého. Kontrastivní stylistické analýze budou podrobeny literární texty současných německy píšících autorů/autorek, např. Herta Müller, Elfriede Jelinek, Judith Hermann, Juli Zeh a jejich překlady do češtiny. Pozornost bude zaměřena zejména na komplikované stylové prvky a figury (kompozita, metafory, idiomy, slovní hříčky), ale i na reálie, stylové roviny a stylová zabarvení, odborné výrazy. Posuzována bude adekvátnost překladu z hlediska skoposu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
charakterizovat styl jednotlivých autorů/autorek z hlediska typických stylistických prostředků
kriticky posoudit adekvátnost překladu jednotlivých stylistických prvků a figur do cílového jazyka z hlediska skoposu i celkového překladu
navrhnout vlastní řešení překladu
Osnova
 • 1. Einführung in die stilistische Textanalyse
 • 2. Stilistische Spezifik der literarischen Texte
 • 3. Einführung in die Translatologie
 • 4. Spezifik der literarischen Übersetzung
 • 5. Stilelemente und Stilfiguren
 • 6. Komposita, syntaktische Stilfiguren und Wortspiele
 • 7. Kontrastive Analysen I-VI
 • 13. Selbstständige kontrastive Analyse ausgewählter Texte
Literatura
  povinná literatura
 • MALÁ, Jiřina. Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 146 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta, č. 385. ISBN 978-80-210-5040-2. info
  doporučená literatura
 • FIX, Ulla, Hannelore POETHE a Gabriele YOS. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Edited by Ruth Geier. 3., durchgesehene Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. 236 s. ISBN 3631518293. info
  neurčeno
 • KOLLER, Werner. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Edited by Kjetil Berg Henjum. 8., neubearbeitete Aufl. Tübingen: A. Francke, 2011. viii, 349. ISBN 9783772083952. info
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. (ed) Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. In HAUCK, Raija a Zbyněk FIŠER. Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. 164 s. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • REISS, Katharina. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft : Wiener Vorlesungen. Edited by Mary Snell-Hornby - Mira Kadrić. 2. Aufl. Wien: WUV - Universitätsverlag, 2000. 132 s. ISBN 3851142322. info
Výukové metody
přednáška a seminář, 2 hodiny týdně
Metody hodnocení
Písemná stylistická analýza výchozího textu a jeho překladu do češtiny
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PRNJ002