PRNJ004 Hospodářská němčina pro překladatele I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dana Spěváková (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 L21
Předpoklady
Předmět je primárně určen pro studenty překladatelství německého jazyka. V případě volné kapacity ho mohou navštěvovat i studenti jiných oborů, předpokladem je velmi dobrá znalost českého a německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto semináři se věnujeme překladu žurnalistických textů s ekonomickým zaměřením. Kromě vlastního překladu se studenti učí vyhodnocovat jednotlivé překladatelské verze a analyzovat chyby v překladu. Pozornost je věnována rozšiřování slovní zásoby - témata: Administrativa / Úřad / správa, Práce, Účetnictví, Firma, Peníze, Hospodářství. Studentům je k dispozici příslušný e-learningový kurs v Elfu. Na konci semestru prokazují studenti znalosti slovní zásoby v písemném testu.
Osnova
  • Překlady aktuálních žurnalistických textů s ekonomickým zaměřením.
Literatura
  • Duden : deutsches Universalwörterbuch. [A-Z] (Variant.) : Deutsches Universalwörterbuch. [A-Z] : Deutsches Universalwörterbuch. [A-Z] [Drosdowski, 1996]. Edited by Günther Drosdowski. info
  • Německo-český slovník hospodářský (Variant.) : Německo-český hospodářský slovník. info
  • Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch : Ekonomický slovník německo-český : Německo-český hospodářský slovník. info
  • KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010. 291 s. ISBN 9788024424286. info
  • Fachsprachen. Edited by Thorsten Roelcke. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1999. 250 s. ISBN 3503049320. info
Výukové metody
Překlad, analýza textu, práce s odbornými lexikony
Metody hodnocení
překlady (vypracování všech zadaných textů a aktivní zapojení do diskusí o překladatelských verzích) písemný test - hodnocení
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.