PRNJ007 Titulkování

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 L11
Předpoklady
Kurz je určen především pro studenty translatologie. Vyžaduje dobré znalosti němčiny a češtiny, jakož i ochotu dělat časově náročnější domácí úkoly. Der Kurs ist primär für Translatologie-Studenten bestimmt. Man setzt eine gute Deutsch- und Tschechischkenntnis sowie die Bereitschaft voraus, zeitaufwendigere Hausaufgaben zu machen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Schopnost orientovat se v anglických manuálech programů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uv8d9 do problemamtiky titulkování (včetně titulků pro sluchově postižené) a stručně vás seznámí s dalšími oblastmi práce (audioknihy pro nevidomé, hlasy, filmové tlumočení, divadelní titulky).
Na konci kurzu by student měl být schopen správně titulkovat a zjistit případné proh5e3ky proti zásadám titulků.
Cílem kurzu je rovněž motivovat účastníky k výběru titulků jako tématu diplomové práce. Der Kurs führt in die Untertitelung (einschließlich der Untertitelung für Hörgeschädigte) ein und macht Sie mit anderen Arbeitsbereichen kurz bekannt (Hörfilme für Blinde, Voice-ober-Übersetzung, Filmdolmetschen, Übertitelung im Theater).
Am Ende des Kurses sollte der Kursteilnehmer befähigt sein, fachgerecht zu untertiteln und eventuelle Verstöße gegen die korrekte Untertitelung zu entdecken.
Die Arbeit sollte die Teilnehmer motivieren Untertitelung als Thema der Masterarbeit zu wählen.
Výstupy z učení
Prezentace vlastní ukázky, jak jste se vyrovnali s titulky pro film, k němuž zatím titulky neexistovaly. Präsentationen einzelner Kursteilnehmer zu einem noch nicht mit Untertiteln versehenen Film.
Osnova
 • 1. Úvod do problématiky, sociální a právní aspekty práce s titulky, volně šičitelný program Subtitle Workshop 6, témata prezentací, způsoby ukončení v kurzu
 • 2. Zjednodušení a krácení dialogů
 • 3. Mluvený a psaný jazyk
 • 4. Corpora a některé triky při vyhledávání v Google
 • 5. Dabing a titulky. Srovnání.
 • 6. Limity tvořivosti a hry slovních her. Návrhy pro vaše zkoušky a diplomové projekty
 • 7. Prezentace jednotlivých studentů I (D-H) 8. Prezentace jednotlivých studentů II (J-L) 9. Prezentace jednotlivých studentů III (M-P) 10. Prezentace jednotlivých studentů IV (R-V)
 • 1. Einführung in die Problematik, Soziale und rechtliche Aspekte der Arbeit der Untertitler, Subtitle Workshop 6, Themen der Präsentationen, Abschlussmodalitäten im Kurs
 • 2. Straffung und Kürzung der Dialoge
 • 3. Gesprochene und geschriebens Sprache
 • 4. Korpora und einige Tricks beim Suchen im Google
 • 5. Synchronisieren und untertiteln. Ein Vergleich.
 • 6. Grenzen der Kreativität und der Wiedergabe von Wortspielen. Themen für Ihre Untersuchungen und Diplomprojekte
 • 7. Präsentationen einzelner Kursteilnehmer I (D-H) 8. Präsentationen einzelner Kursteilnehmer II (J-L) 9. Präsentationen einzelner Kursteilnehmer III (M-P) 10. Präsentationen einzelner Kursteilnehmer IV (R-V)
Literatura
 • POŠTA, Miroslav. Titulkujeme profesionálně. Druhé, opravené a doplněn. Praha: Apostrof, 2012. 157 stran. ISBN 9788087561164. info
 • JÜNGST, Heike E. Audiovisuelles Übersetzen : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 2010. viii, 197. ISBN 9783823365020. info
 • DÍAZ-CINTAS, Jorge a Aline REMAEL. Audiovisual translation : subtitling. Manchester, UK: St. Jerome, 2007. xii, 272. ISBN 9781900650953. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse o výbraných řpíkladech z titulkovací praxe. Vortrag, Diskussion über ausgewählte Textproben.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách, odevzdávání domácích úkolů a příprava samostatné prezentace na téma dohodnuté s vedoucím semináře s účastníkem semináře.

Aktive Teilnahme am Unterricht, Hausaugaben sowie Vorbereitung einer eigenständigen Präsentation zu einem mit dem Seminarteilnehmer abgesprochenen Thema.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PRNJ007