PRNJ009 Překlad do němčiny

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Magdalena Havlová, CSc. (přednášející), PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dana Spěváková (pomocník)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 G32
Předpoklady
Jazyková úroveň německý jazyk B2, český jazyka na úrovni rodilého mluvčího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 4/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nácvik základních dovedností nutných pro překlad do německého jazyka. Důraz bude kladen na samostatnou práci studentů s texty.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen překládat texty nejrůznějšího charakteru a vybírat adekvátní jazykové prostředky. Bude schopen kriticky zhodnotit překlady vlastní i práce ostatních studentů.
Osnova
  • Překlady žurnalistických textů na aktuální témata (politika, kultura, společenské vědy)
Literatura
  • PONS-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache (Variant.) : Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. info
  • Tschechisch-deutsches Wörterbuch., A - O (Souběž.) : Česko-německý slovník., A - O [SPN, 1968] : Česko-německý slovník., A - O [SPN, 1986]. info
  • SIEBENSCHEIN, Hugo. Česko-německý slovník. 5. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1998. 1007 s. ISBN 80-04-26087-X. info
  • FLEISCHER, Wolfgang, Georg MICHEL a Günter STARKE. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1993. 341 s. ISBN 3-631-30640-7. info
  • WIDIMSKÝ, František. Německo-český a česko-německý slovník. [1], Německo-česká část [Widimský, 1988] : Česko-německý slovník. [1], Německo-česká část (Variant.). V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
  • SANDERS, Willy. Linguistische Stilistik : Grundzüge der Stilanalyse sprachlicher Kommunikation. 1. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977. 201 s. ISBN 3525334176. info
  • RIESEL, Elise. Stilistik der deutschen Sprache [Riesel, 1959]. Moskau: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1959. 467 p. ; 2. info
Výukové metody
Překlad kratších i delších text, analýza chyb, korektury
Metody hodnocení
individuální evaluace jednotlivých překladů, samostatné vypracování překladu vybraného rozsáhlejšího textu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PRNJ009