PRSJA002 Odborný překladatelský a tlumočnický seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Lalkovičová (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 G12, Pá 10:00–11:40 K24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je uvést studenty do problematiky překladu a tlumočení. 1. Překlad různých typů textů (styl publicistický, odborný, umělecký); 2.Konsekutivní tlumočení. Studenti se seznámí jednak se základními pojmy a s odbornou terminologií, jednak se pod vedením vyučujících obeznámí se zásadami překladatelské a tlumočnické praxe.
Výstupy z učení
Studenti, kteří úspěšně absolvují předmět jsou seznámeni s: a) základním pojmoslovím a s odbornou translatologickou terminologií, b)hlavními zásadami překladatelské a tlumočnické praxe.
Osnova
 • Semináře jsou zaměřené na praktické aspekty překladu, což zahrnuje především systematické používání slovníků, zjišťování relevance internetových zdrojů a práci s nimi, dohledávání reálií, studium odborné terminologie, zpracovávání glosářů, tvorbu resumé atd. Část seminářů je věnována konsekutivnímu tlumočení. Hlavní tematické bloky: - společenské vědy - sdělovací prostředky - instituce a organizace Evropské unie - státní správa
Literatura
 • Žváček, D., Kapitoly z teorie překladu I. (Odborný překlad). Olomouc, 1995
 • García Izquierdo, Isabel, Análisis textual aplicado a la traducción. Valencia: Tirant lo blanch, 2000.
 • LE DOCTE, E. a TOMÁŠEK, M. Čtyřjazyčný právnický slovník. Praha: Codex, 1997
 • Kol. autorů, Český překlad 1945-2003, Praha: Ústav translatologie FF ÚK, 2003
 • Čeňková, I., Teorie a didaktika tlumočení I., Praha, 2001.
 • Brynda, Jiří, Česko-španělský právnický a ekonomický slovník, Praha: Linde Praha, a.s. , 2007.
 • Holá, Zuzana, Česko-španělský odborný slovník, Brno: Computer Press, 2009
 • Popovič, Anton (red.). Preklad odborného textu, Nitra: SPN, 1977
 • Hatim, Basil; Mason, Ian, Teoría de la traducción: Una aproximación al discurso. Barcelona: Ariel, 1995
Výukové metody
V úvodu kurzu bude vymezena odborná terminologie s přehledem definic základních pojmů. V seminářích pak studenti budou aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétní texty, které si předem připraví. Práce s textem v jednotlivých seminářích předpokládá důkladnou předchozí přípravu.
Metody hodnocení
V průběhu semestru budou studenti dle zadání jednotlivých vyučujících zpracovávat úkoly, které je třeba odevzdávat průběžně ve stanovených termínech. Písemný test (hranice úspěšnosti - 70%).
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PRSJA002