PRZA010 Diplomový seminář magisterský

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/4. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (cvičící)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Magdalena Havlová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dana Spěváková (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - provádět samostatnou odbornou práci. - analazovat příslušnou odbornou literaturu. - aplikovat metodu a teorii na zkoumaný materiál.
Osnova
 • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla. Apprendre la traduction a l’aide des « grilles de traduction » : pour une approche méthodique. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 36, č. 2, s. 253-266. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF MU info
 • Po Bábelu : otázky jazyka a překladu. Edited by George Steiner, Translated by Šárka Grauová. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010. 461 s. ISBN 9788087256381. info
 • MOUNIN, Georges. Teoretické problémy překladu. Praha: Karolinum, 1999. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2., (rozdělené do dvo. Praha: Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393. info
 • MOUNIN, Georges. Les problemes théoriques de la traduction. [Paris]: Gallimard, 1994. xii, 296. ISBN 2070294641. info
 • MOUNIN, Georges. Linguistique et traduction. Bruxelles: Dessart et Mardaga, 1976. 276 s. ISBN 2870090641. info
 • MOUNIN, Georges. Clefs pour la sémantique. Paris: Seghers, 1972. 268 s. Éditions Seghers. info
 • MOUNIN, Georges. La communication poétique : précédé de avez-vous lu char? [S.l.]: Gallimard, 1969. info
 • MOUNIN, Georges. La machine a traduire : histoire des problemes linguistiques. The Hague: Mouton, 1964. 209 s. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet za pravidelnou účast na konzultacích a výsledky průběžné kontroly postupu práce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PRZA010