PSA_001 Biologické vědy

Filozofická fakulta
podzim 1998
Rozsah
4/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející), doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento kurz poskytuje studentům všeobecný úvod k základním principům a mechanismům, které jsou podkladem pro komplexní lidské kognitivní a emocionální chování. Témata zahrnují mimo jiné tyto oblasti: stavbu nervových buněk, jejich komunikaci, vlastnosti organizace a funkce mozku, procesy v motorických a smyslových systémech, nervové a hormonální vlivy na zdraví a emoce. Kurz je zaměřen na využití metod a přístupů v biologických vědách, které jsou vhodné a využitelné pro psychology
Osnova
  • Tématické okruhy (pokud neuvedeno jinak, jsou uvedeny strany ze základního skripta: J. Šmarda - Základy biologie a anatomie pro studující psychologie, 4. vyd. 1999): Život a živé soustavy (6-10) Nejjednodušší formy života (38-39) Principy buněčné organizace (40-47) Biologické polymery (12-30) Látkový a energetický metabolismus (31-33) Dráždivost buňky (48-49) Vznik života a buňky (Biologické listy 58, 1993: 227-231) Anthropogeneze (93-103) Rozmnožování (58-62) Základní pojmy genetiky (63-65) Život a informace (66-72) Geny a jejich exprese (73-80) Chromosomy a vertikální přenos genů (51-55) Horizontální přenos genů (56) Genové inženýrství (57) Genom člověka (78-81) Podíl genomu na vzniku somatických znaků (82-87) Podíl genomu na vzniku psychických znaků (88-90) Genetika populací (75-77) Dědičnost chorob (J. Šmarda, Člověk v proudu dědičnosti 99-107) Orgánové soustavy člověka (107-154): Kosterní a svalová, Kůže, Vnitřní prostředí organismu, Oběhová, Dýchací, Trávicí, Vyměšovací, Rozmnožovací, soustavy integrující (155-182): Žlázy s vnitřní sekrecí, Orgány smyslové, Soustava nervová Evoluce nervové soustavy (183-186) Základní (povinná) literatura: skriptum J. Šmarda - Základy biologie a anatomie pro studující psychologie. 4. vyd. 1999. Masarykova univerzita, Brno Doporučená literatura: Alberts, B. a spol.: Základy buněčné biologie. Espero, Ústí n. L. 2001. Beneš, J.: Člověk. Mladá fronta, Praha 1994. Klug, W. S., Cummings, M. D.: Concepts of Genetics. 5. vyd. 1997. Prentice-Hall, Upper Saddle River. Kopecká, M. a spol.: Lékařská biologie, Praktická cvičení - část 2. Genetika. Vydavatelství MU, Brno 1998. Nečas, O. a spol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. vyd. 2000. HandH, Praha. Rosypal, S. a spol.: Přehled biologie. 3. vyd. 1998. Scientia, Praha. Šmarda, J.: Život z obou stran. Vydavatelství MU, Brno 1992. Šmarda, J.: Člověk v proudu dědičnosti. Grada-Avicenum, Praha 1999. - Časopis Vesmír sv. 77 (1998) - 80 (2001).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.