PSA_044a Diploma Seminar II

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/1/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Michal Čerňák, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (seminar tutor)
PhDr. Stanislav Gálik (seminar tutor)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
PSA_0SZ Comprehensive Examination
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
  • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
  • SLANÝ, Antonín and Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci (How to write/ not to write a diploma thesis). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 pp. ISBN 80-210-0727-3. info
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • dle tematu diplomové práce - viz zadání diplomové práce
Teaching methods
individual consultations
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Student zapisuje po zadání DP u vedoucího diplomové práce.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/PSA_044a