PSA_0DP Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška || PSA_SZ PSA_SZ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce.
Po absolvování tohoto kurzu studenti prokážou svou schopnost naplánovat výzkum na konkrétní téma, provádět výzkum samostatně a prezentovat výsledky ve standardní písemné podobě, která splňuje normy akademického diskurzu.
Osnova
  • Kurz připravuje studenty na psaní své závěrečné diplomové práce. Má formu individuálních konzultací s vedoucím práce na základě potřeby studenta.
  • Diplomová práce - teoretická nebo výzkumná studie v rozsahu min. 140 000 znaků.
Literatura
  • dle tematu diplomové práce - viz zadání diplomové práce
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
Přijetí dokončené diplomové práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Zápočet uděluje vedoucí práce na základě hodnocení studenta v průběhu psaní diplomové práce.
Klasifikované hodnocení diplomové práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSA_0DP