PSBA023 Psychometrika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Paralelně jsou vyžadovány znalosti z kurzů PSBA009 Metodologie psychologie I a PSBA012 Statistické metody I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je věnován teoretickým otázkám teorie testů a psychometriky. Studenti se seznámí se základními pojmy klasické teorie testů, postupy konstrukce dotazníkových a testových metod a běžnými metodami položkové analýzy. V druhé polovině kurzu se setkají s dalšími přístupy jako je teorie odpovědi na položku a tzv. adaptivní testování.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni vysvětlit a rozlišit základní pojmy teorie testů:
validita, reliabita, objektivita, normalizace;
hrubé a odvozené skóry;
klasická testová teorie a teorie odpovědi na položku.

Budou schopni uvažovat o tom, jak poznatky z korekvizitních kurzů uplatnit při vývoji testových metod a ověřování jejich standardů.
Osnova
 • psychodiagnostika v kontextu dalších psychologických disciplín, historie psychodiagnostiky
 • klinický a psychometrický přístup v psychodiagnostice, pojem měření, typy metod
 • charakteristiky psychodiagnostických metod a jejich vztahy, zdroje zkreslení, standardizace
 • typy reliability a způsoby jejich zjišťování, typy validity a způsoby jejich zjišťování
 • metody konstrukce psychodiagnostických metod
 • metody položkové analýzy
 • normalizace, typy norem
 • nové postupy v psychodiagnostice, teorie položkové odpovědi a adaptivní testy
 • E-learningový materiál: https://is.muni.cz/www/18094/18037388/Cvicebnice_psychometriky.qwarp psychometrické modely
 • speciální problémy používání psychodiagnostických metod E-learning: https://is.muni.cz/www/18094/18037388/Cvicebnice_psychometriky.qwarp
Literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Úvod do psychometrie. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1977. info
 • ŘÍČAN, Pavel a Olga HAMPEJSOVÁ. Prolegomena k faktorové analýze. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika : měření v psychologii. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 319 stran. ISBN 9788073678364. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.