PSBA030 Introduction to Work and Organizational Psychology

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Libor Komárek (seminar tutor)
Mgr. Michaela Odehnalová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
PSBA020 Social Psychology II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: to get knowledge of possibilities of eclectic partial utilization of variours managment approaches in work psychology; • to find main applications of psychological knowledge in the field of work and personell management.
Learning outcomes
Main objectives can be summarized as follows:
critically evaluate historical management systems, judge their advantages and disadvantages and apply partial managment approaches in contemporary organisations;
on the basis of gained information assess the degree of work related stress in various professions;
understand specific needs of unemployed people and offer them suitable psychological help
define main components of organisation culture and understand their significance in the organisational context;
to find main applications of psychological knowledge in the field of personell management, organisation and work.
Syllabus
 • 1. development and subject of work psychology
 • 2. basic management theories and its psychological aspects (a) mechanistic approach to organization (e.g. Weber, Taylor); b) Hawthorne studies, Hawthorne effect (Mayo); c) humanistic approach to organization (e.g. Maslow, McGregor); d) modern approach to organization (e.g. Ouchi) e) postmodern approach to organization (e.g. Morgan, Clegg))
 • 3. psychological aspects of work, psychology of unemployment
 • 4. working environment, occupational load
 • 5. foundations of personal psycholgy, job position analysis
 • 6. recruitment and selection procedure
 • 7. psychology of organisation
 • 8. organisational culture
 • 9. psychological contract
 • 10. work psychologist´s rights and duties
Literature
  required literature
 • SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 161 s.
  not specified
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ and Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. url info
 • WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace : nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024737010. info
 • HOFSTEDE, Geert and Gert Jan HOFSTEDE. Kultury a organizace : software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Translated by Luděk Kolman. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 808613170X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena and Ivan NOVÝ. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 8024706482. info
 • ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL and Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 461 stran. ISBN 8024604485. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost : psychologický, ekonomický a sociální problém. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 236 s. ISBN 8024790068. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Metody psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 188 s. ISBN 802460048X. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xxi, 311. ISBN 8072261614. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Základy psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 1998. 203 s. ISBN 8071840912. info
 • BĚLOHLÁVEK, František. Organizační chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 8085839091. info
Teaching methods
Teaching methods: lectures, class discussion, seminars, home study, presentations by professionals in the sectors.
Assessment methods
Completion requirements: 1. active participation in seminars 2. 4 seminar works 3. active work at group project 4. project presentation 5. oral examination
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PSBA030