PSBB031 Historicko-experimentální praktikum

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 C42
Předpoklady
! PS_BB006 Historicko exp. praktikum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/10, pouze zareg.: 1/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Historicko-experimentální praktikum je věnován základům práce s experimentálními přístroji. Tyto přístroje pocházejí z původního vybavení Psychologického ústavu FF MU z dob jeho založení. I když se jedná o zařízení v několika případech i přes 100 let stará, je možné pomocí nich demonstrovat některé základní výzkumy. Studenti tak dostanou možnost nahlédnout to experimentální práce prvních psychologů.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen rozpoznat základní historické experimentální přístroje. Umí demonstrovat jejich užití v konkrétních experimentech a popsat jejich principy.
Osnova
 • V jednotlivých lekcích se budou probírat a aktivně s nimi pracovat tyto přístroje:
 • ZAŘÍZENÍ PRACUJÍCÍ S ČASEM
 • Zařízení pro měření a záznam času
 • Kontrolní zařízení pro kalibraci chronometrů
 • Zařízení produkující řídící impulsy
 • Reakční nástroje
 • Ruční klíče
 • Hlasové a retní klíče
 • Ladičky
 • ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ
 • Kymografy
 • Příslušenství pro kymografy
 • Zapisovače
 • PŘÍSTROJE PRO ZKOUMÁNÍ ZRAKU
 • Optické směšovače barev
 • Rotační směšovače
 • Episkotistery (zatemňovače)
 • Tachistoskopy
 • Perimetry
 • PŘÍSTROJE PRO ZKOUMÁNÍ TAKTILNÍHO ČITÍ
 • PŘÍSTROJE PRO ZKOUMÁNÍ SLUCHU
 • Úderová zařízení
 • Pneumatická zařízení
 • PŘÍSTROJE PRO ZKOUMÁNÍ PAMĚTI A UČENÍ
 • PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ FYZIOLOGICKÝCH PROJEVŮ
 • Kardiografy
 • Pneumografy
 • Pletysmografy
 • Tlakoměry
 • Sfygmografy
 • PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ SVALOVÝCH CHARAKTERISTIK
 • Tremometry
 • Ergografy
 • Dynamometry
Literatura
 • Boring, E. G. (1950). A history of experimental psychology, 2nd Ed. New York: New York: Appleton-Century-Crofts.
 • Woodworth, R.S., Schlosberg, H. (1959). Experimentálna psychológia. Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied.
 • Hoskovec, J. (1992). Tajemství experimentální psychologie. Praha: Academia.
 • Boring, E. G. (1942). Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology. New York: Appleton - Century.
 • Lanc, O. (1966). Základy přístrojové techniky experimentální psychologie. Praha: Univerzita Karlova.
 • Benjamin, L. T. Jr. (1997). A history of psychology: original sources and contemporary research (2nd ed.). New York: McGraw-Hill Companiec, Inc.
 • Zusne, L. (1975). Names in the history of psychology. Washington D.C.: Hemisphere Publishing Corporation.
 • Wundt, W. (1920). Erlebtes und Erkanntes. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
 • Hoskovec, J., Štikar, J. (1984). Historické přístroje v experimentální a pracovní psychologii. Psychologie v ekonomické praxi, 2.
 • HUNT, Morton. Dějiny psychologie. Translated by Ivo Müller - Renáta Mlíkovská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 708 s. ISBN 80-7178-386-2. info
Výukové metody
Studenti budou seznámení v teoretické části s dějinami experimentální psychologie a s jejich širšími společensko vědními souvislostmi dobového kontextu. V praktické části se seznámí s konkrétními přístroji a jejich experimentálním zapojením.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: aktivní účast na seminářích (blokové výuce); v rámci skupinového rozhovoru uvést název, popis základní funkce a běžné experimentální využití vybraných přístrojů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: semestrový kurz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB031