PSB_22 Praktikum empirického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Bajnarová (cvičící)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Tenklová (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Vazačová (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSB_22/CAREER: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Vazačová
PSB_22/CPACT: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Havigerová
PSB_22/FD_FI: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Štěpánková
PSB_22/HOPE: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Slezáčková
PSB_22/KARDIO: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dosedlová
PSB_22/PJD: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Havelka
Předpoklady
Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Jiné omezení: Dlouhodobý seminář je určen pro předem vybrané studenty.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student/ka se podílí na výzkumném projektu některého z pracovníků/pracovnic Psychologického ústavu FF MU. Cílem je získání zkušeností s přípravou výzkumného designu, organizací sběru dat, samotním sběrem dat, případně základním zpracováním dat. Tyto zkušenosti studenti dále mohou využít například u své vlastní diplomové práce.
Osnova
  • Studenti se zapojují do výzkumů členů ústavu. Jde zejména o: 1. pomoc s dolaďováním výzkumného dizajnu a organizací sběru dat 2. sběr dat (např. zadávání dotazníků); 3. příprava dat pro analýzu (např. kódování a úprava dat, přepisování do Excelu atd.). Praxe je neplacená a může být absolvována i mimo běžnou výuku.
Literatura
  • Vzhledem k charakteru předmětu se literatura neuvádí.
Výukové metody
Týmové schůzky a semináře v malých seminárních skupinách; praktické provedení výzkumu individuálně nebo skupinově (v závislosti na potřebách daného výzkumného projektu).
Metody hodnocení
Provedení konkrétního úkolu v rozsahu, v jakém se student domluvil s konkrétním vyučujícím (sběr dat, zpracování údajů, atd.). Výsledkem je udělení kolokvia.
Navazující předměty
Informace učitele
Poslední změna provedena 2. 12. 2014. Tatiana Malatincová
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.