PSB_22 Praktikum empirického výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Bajnarová (cvičící)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylvie Kropáčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Maarová (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Tenklová (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Vazačová (cvičící)
Mgr. Lenka Vildová (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 17:30–19:05 U21, St 17:30–19:05 U21, Čt 17:30–20:00 U21, Pá 17:30–19:05 U21; a St 19. 4. 17:30–20:30 U21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSB_22/Generativita: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Millová
PSB_22/KARDIO: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dosedlová
PSB_22/OkuloMotor: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Urbánek
PSB_22/SOC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Maarová
PSB_22/STEPS: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Havelka
Předpoklady
PSA_038 Metodologie psych. I.
Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student/ka se podílí na výzkumném projektu některého z pracovníků/pracovnic Psychologického ústavu FF MU. Cílem je získání zkušeností s přípravou výzkumného designu, organizací sběru dat, samotním sběrem dat, případně základním zpracováním dat. Tyto zkušenosti studenti dále mohou využít například u své vlastní diplomové práce.
Osnova
  • Studenti se zapojují do výzkumů členů ústavu. Jde zejména o: 1. pomoc s dolaďováním výzkumného dizajnu a organizací sběru dat 2. sběr dat (např. zadávání dotazníků); 3. příprava dat pro analýzu (např. kódování a úprava dat, přepisování do Excelu atd.). Praxe je neplacená a může být absolvována i mimo běžnou výuku.
Literatura
  • Vzhledem k charakteru předmětu se literatura neuvádí.
Výukové metody
Týmové schůzky a semináře v malých seminárních skupinách; praktické provedení výzkumu individuálně nebo skupinově (v závislosti na potřebách daného výzkumného projektu).
Metody hodnocení
Provedení konkrétního úkolu v rozsahu, v jakém se student domluvil s konkrétním vyučujícím (sběr dat, zpracování údajů, atd.). Výsledkem je udělení kolokvia.
Navazující předměty
Informace učitele
Poslední změna provedena 2. 12. 2014. Tatiana Malatincová
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.