PSB_58 Cognitive behavioral psychotherapy

Faculty of Arts
Autumn 2008
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D. (lecturer), PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (deputy)
PhDr. Julián Kuric (lecturer), PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Prerequisites (in Czech)
PSA_0SZ Comprehensive Examination
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 9 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/9, only registered: 0/9
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course afford the information from the specific kind of psychotherapy - cognitive behavioral psychotherapy. The main goal of course are practical excercises.
Syllabus
 • Information about the basic rules and necessities of the subject. Basic theoretical information from this point of view on psychology. Collection of techniques - set up on the choice of participants - aimed on effective use of the information in psychological practice. Summarization.
Literature
 • MOŽNÝ, Petr and Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • PRAŠKO, Ján. Fototerapie a cirkadiánní rytmy u depresivních poruch. Praha: Výzkumný ústav psychiatrický, 1990. ISBN 80-85121-96-4. info
 • PRAŠKO, Ján and Ondřej TROJAN. O milování s důvěrou a láskou. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 188 s. ISBN 8024700638. info
 • PRAŠKO, Ján. Sociální fobie a její léčba :příručka pro vedení terapie. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1998. 175 s. ISBN 80-85121-90-5. info
 • Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných stavů a depresí. Edited by Ján Praško - Jiřina Kosová. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. 234 s. ISBN 80-85875-46-2. info
 • PRAŠKOVÁ, Hana and Ján PRAŠKO. Jak zvládat paniku a strach cestovat. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 213 s. ISBN 8071696641. info
 • PRAŠKO, Ján. Chronická únava : zvládání chronického únavového syndromu. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 236 s. ISBN 8073671395. info
 • PRAŠKO, Ján. Postupný nácvik trapasů, aneb, Jak překonat sociální fobii : svépomocná příručka. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1998. 139 s. : i. ISBN 80-85121-31-X. info
 • PRAŠKO, Ján and Hana PRAŠKOVÁ. Trápí vás nadměrný stud : aneb jak překonat sociální fóbii. Illustrated by Míla Skramuská. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 242 s. ISBN 8071697338. info
 • Bolestně smutná nálada aneb co je to deprese a jak se léčí. Edited by Ján Praško - Beata Pašková - Hana Prašková. 2. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 2001. 83 s. ISBN 80-85121-68-9. info
 • PRAŠKO, Ján, Kateřina ESPA-ČERVENÁ and Lucie ZÁVĚŠICKÁ. Nespavost : zvládání nespavosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 102 s. ISBN 8071789194. info
 • PRAŠKO, Ján. Agorafobie :svépomocná příručka. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1998. 112 s. ISBN 80-85121-43-3. info
 • PRAŠKO, Ján. Skupinová kognitivně-behaviorální terapie depresí. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1998. 195 s. ISBN 80-85121-42-5. info
 • PRAŠKO, Ján. Poruchy osobnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 807178737X. info
 • PRAŠKO, Ján. Nadměrné obavy o zdraví :rady pro klienta a jeho rodinu. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 134 s. ISBN 80-7178-881-3. info
 • PRAŠKOVÁ, Hana. Úzkostné a fobické poruchy : malá psychiatrie pro praktické lékaře. Edited by Ján Praško. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 102 s. ISBN 8072620398. info
 • PRAŠKO, Ján. Asertivita v partnerství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 235 s. ISBN 8024712466. info
 • PRAŠKO, Ján and Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 181 s. ISBN 8071693340. info
 • Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit :příručka pro klienta a jeho rodinu. Edited by Ján Praško. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 115 s. ISBN 80-7178-810-4. info
Assessment methods
Type of the finalization will be specified by teacher at the begining of the semester.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2008/PSB_58