PSDCJPR Cizí jazyk (publikace nebo referát v CJ - varianta A )

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student připraví a odevzdá školiteli vědeckou cizojazyčnou publikaci (přehledovou studii, publikaci dílčích výsledků disertačního projektu), nebo odborný cizojazyčný referát. Obsahovou náplň tohoto předmětu tvoří publikační výstup části disertační práce, nebo přednesení výsledků vlastního výzkumu na odborném zahraničním fóru. Formu, obsah a rozsah výstupu předmětu schvaluje školitel dle výzkumného záměru disertační práce. Výstup musí být uveden/naplánován v individuálním studijním plánu studenta.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, koncipovat a metodologicky zakotvit výzkumný design práce, vyhodnotit, prezentovat a interpretovat získané výsledky, diskutovat je a kriticky je uvést do souvislostí s příslušnými poznatky jiných autorů.
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
    povinná literatura
  • Seznam literatury je shodný se seznamem literárních zdrojů příslušné disertační práce.
    doporučená literatura
  • Mack, Ch., A. (2018). How to Write a Good Scientific Paper. SPIE, Bellingham, Washington, 108 pg.
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student po předchozích konzultacích odevzdá školiteli text vědecké cizojazyčná publikace, nebo vědeckého cizojazyčného referátu a doloží potvrzení o přijetí/prezentaci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.