PSDDP Disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je vypracování a následné předložení disertační práce, splňující všechny požadavky na ni kladené, na téma zadané školitelem disertační práce.
Zásady pro vypracování disertační práce upravuje Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ze dne 27. 6. 2017 (s účinností od 1. 9. 2017) – Část čtvrtá: Studium v doktorském studijním programu – Článek 31 Disertační práce (https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu).
Nároky na disertační práci: Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění, student musí prokázat schopnost samostatné vědecké práce: kriticky zhodnotit příslušná teoretická východiska práce, syntetizovat poznatky z relevantní odborné literatury, navrhnout výzkumný design práce a posléze realizovat vlastní výzkumný projekt, zpracovat a adekvátním způsobem analyzovat a diskutovat jeho výsledky, případně i navrhnout příslušná opatření, či další výzkumný směr v oblasti.
Doporučený rozsah disertační práce: 180 000 znaků.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu je disertační práce odevzdaná k oponentuře. Student prokáže schopnost samostatné vědecké práce, přičemž bude schopen zejména: kriticky zhodnotit příslušná teoretická východiska práce, syntetizovat poznatky z relevantní odborné literatury, navrhnout výzkumný design práce a posléze realizovat vlastní výzkumný projekt (v souladu se zásady etiky psychologického výzkumu), zpracovat a adekvátním způsobem analyzovat a diskutovat jeho výsledky, případně navrhnout příslušná opatření, či další výzkumný směr v oblasti.
Osnova
  • Nároky na disertační práci:
  • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky, nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
Literatura
  • Seznam literárních pramenů se řídí zadaným tématem disertační práce.
Výukové metody
Průběžné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet. Disertační práce musí být prokazatelně průběžně konzultována s jejím školitelem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSDDP