PSDOP1 Odborná publikace I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům, jakožto začínajícím vědcům, zahájit jejich odbornou a vědeckou publikační činnost. Předmět je zaměřen na rozvoj příslušných vědeckých kompetencí. V rámci předmětu studenti pod průběžnou supervizí školitele napíší odborný článek a odevzdají ho k publikaci v recenzovaném odborném periodiku (SCOPUS/ERIH/KAPITOLA V KNIZE). Formu, obsah a rozsah výstupu předmětu schvaluje školitel dle výzkumného záměru disertační práce. Výstup musí být uveden/naplánován v individuálním studijním plánu studenta.
Výstupy z učení
V rámci tohoto předmětu student prokáže svoji schopnost zpracovat výzkumný záměr disertační práce, výzkumný design a metodu, stejně jako schopnost pracovat s odbornými texty a příslušnými literárními prameny. Bude schopen prezentovat, diskutovat a obhájit dílčí, nebo sumarizované výsledky své disertační práce formou příspěvku v domácím, nebo zahraničním odborném periodiku (sborníku).
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
    povinná literatura
  • Seznam literárních zdrojů se odvíjí od tématu zadané disertační práce.
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem.
    doporučená literatura
  • Mack, Ch., A. (2018). How to Write a Good Scientific Paper. SPIE, Bellingham, Washington, 108 pg
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student je povinen předložit školiteli textovou verzi svého odborného příspěvku, uvede zdroj a rozsah, v němž bude publikován a doloží potvrzení o jeho přijetí k publikaci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.