PSDPP2 Pedagogická praxe 2

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student v rámci předmětu získá pedagogické kompetence pří výuce psychologie v bakalářské a navazující magisterské formě studia. Příprava na výuku, výuka samotná i její evaluace bude probíhat pod průběžnou supervizí školitele.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlovat psychologické koncepty a teorie, diskutovat se studenty různé oblasti základních a aplikovaných psychologických disciplín, demonstrovat mezioborové přesahy vyučovaných témat.
Osnova
  • Osnovu nelze zadat, odvíjí se dle typu realizované výukové činnosti.
Literatura
  • Literature is based on the taught area of psychology
  • Literatura se odvíjí od vyučované oblasti psychologie.
Výukové metody
přednáška, diskuse, projektová výuka
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za prokázaných 90 hodin výukové činnosti (včetně přípravy na výuku a evaluace výuky), příp. za adekvátní počet hodin doložených konzultační činností bakalářských závěrečných prací, úpravou e-learningových podpor, kurzů apod.
Informace učitele
Činnosti realizované v rámci předmětu budou popsány v Individuálním studijním plánu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.