PSDSpP2 Speciální přednáška II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podpora nárůstu praktických dovedností studenta při pedagogické činnosti, popularizaci vědy a rozvoj kvality přenosu výsledků vědecké práce. Student po předchozí dohodě se školitelem připraví a odevzdá textovou podporu přednášky (v dohodnuté formě a rozsahu), kterou následně prokazatelně realizuje mimo obvyklou konferenční půdu, např. v rámci Studentské vědecké konference, Týdne vědy na FF MU pro kolegy ze všech ročníků oboru i veřejnost, pro Univerzitu třetího věku, pro žáky středních škol, v rámci činnosti Poradenského centra Masarykovy univerzity pro studenty jiných oborů apod. Formu, obsah a rozsah výstupu předmětu schvaluje školitel dle výzkumného záměru disertační práce. Výstup musí být uveden/naplánován v individuálním studijním plánu studenta.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost připravit a prezentovat teoretická východiska oboru, přehled současného stavu poznání, či jeho historického kontextu, či výsledky vědecké činnosti, a to dle povahy tématu, jež musí odsouhlasit školitel.
Osnova
  • Požadavky na přípravu a realizaci:
  • 1) textová příprava v rozsahu min. 5 normostran
  • 2) pw prezentace o min. 25 slidech
  • 3) potvrzení pořádající organizace o realizaci přednášky
  • Případně na vyžádání školitele i zpětnovazebné hodnotící záznamové archy.
Literatura
    doporučená literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem.
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student po předchozí dohodě se školitelem připraví a odevzdá textovou podporu přednášky (v dohodnuté formě a rozsahu), kterou následně prokazatelně realizuje mimo obvyklou konferenční půdu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.